• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Rachunkowość Zarządcza/Controlling

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

•Właściciele firm, członkowie zarządu i dyrektorzy pragnący uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości wykorzystania rachunkowości do poprawy efektywności działania firmy
•Menedżerowie wszystkich pionów i szczebli zarządzania firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i instytucji publicznych, chcący podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w swojej firmie
•Główni księgowi i pracownicy działów księgowości pragnący rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości i finansów dla celów zarządzania firmą
•Kierownicy działów i specjaliści ds. rachunkowości zarządczej i controllingu, dla których w codziennej pracy niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansów
•Analitycy kosztów, specjaliści ds. budżetowania oraz kontroli kosztów i przychodów, jak również szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i controllingu

Cel studiów

•Zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce
•Przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi
•Wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności.
•Przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw
•Nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego
•Nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej oraz złożenie odpowiednich dokumentów we wskazanych terminach.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
03.06.2024 r. - 30.09.2024 r.

Opłaty

AAzwiń
7700 zł płatne jednorazowo lub w dwóch ratach.

Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51