• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Postgraduate Studies in Finance and Accounting

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości niezbędne dla zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości, a kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców. Dodatkowe informacje o ACCA dostępne są na stronie: yourfuture.accaglobal.com/pl/pl.html

Słuchacze uzyskają nowoczesną wiedzę, która umożliwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz zapewni rozwój umiejętności i kompetencji ukierunkowanych na prowadzenie analiz biznesowych, interpretację danych pochodzących z systemu finansowo-księgowego oraz podejmowanie decyzji.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA oraz otrzymanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych, zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli Słuchaczom na otrzymanie zwolnień z egzaminów z poziomu Fundamentals, tj. F1 – F8.

Słuchacze mogą również skorzystać z programu stypendialnego ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP rejestrując się w ACCA na preferencyjnych warunkach finansowych (więcej informacji w zakładce ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

wypełniony kwestionariusz osobowy,
oryginał, odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
1 fotografię o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm
skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Opłaty

AAzwiń
9 500 zł płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia (+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia Studium 30 zł).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51