• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Osoby posiadające ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji. Preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, ale zapraszamy także tych, którzy chcą poznać tajniki wiedzy księgowego, nie mając przygotowania ekonomicznego. Wasza determinacja oraz nasza wiedza i doświadczenie pomoże Wam w nadrobieniu zaległości.

Cel studiów

Przekazanie niezbędnej wiedzy praktycznej (z wyjaśnieniem podstaw teoretycznych) z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych, odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej oraz złożenie odpowiednich dokumentów we wskazanych przez Organizatora terminach.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
03.06.2024 r. - 30.09.2024 r.

Opłaty

AAzwiń
6950 zł - płatne jednorazowo lub w dwóch ratach

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51