• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie Oświatą

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe – licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzanie Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Cel studiów

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Opłaty

AAzwiń
3400 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru (+ opłata za świadectwo 30 zł).
Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51