• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów
Osoby, które:
•pracują lub planują podjęcie pracy w komórce personalnej,
•pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zzl,
•pełnią lub chcą pełnić stanowiska kierownicze w różnych organizacjach,
•kierują działami HR lub zamierzają to robić.

Cel studiów
•Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny
•Rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania zasobami ludzkimi
•Kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
•Rozwój umiejętności budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej
•Uświadomienie potrzeby stałego rozwoju

Opłaty

AAzwiń
4.000 zł. płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru (+ opłata za świadectwo 30 zł).
Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51