• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Studia adresowane są przede wszystkim do:
•Audytorów wewnętrznych pragnących rozwinąć swą wiedzę i umiejętności
•Osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym
•Kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych
•Osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego
•Osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą / wewnętrzną

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym. Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.

Opłaty

AAzwiń
4700 zł płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach(+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia studiów 30 zł).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51