Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Komercjalizacja Nauki i Technologii

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów
•Przedstawiciele banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii
•Pracownicy firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawieni na rozwój swojej kariery zawodowej i awans
•Pracownicy działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
•Osoby, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy
•Uczelnie i instytuty opracowujące nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania

Cel studiów
Zdobycie umiejętności szybkiego komercjalizowania innowacji produktowych, organizacyjnych i nowych technologii w celu budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw i organizacji zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Opłaty

AAzwiń
Wpłaty w wysokości 5900 zł należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany z systemu USOS.

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty e-mailem na adres msstc@uni.lodz.pl, bądź dostarczenie na Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, II piętro, pokój 236 od 9:00 do 15:00.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

pok. 114
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51