Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Property Manager – Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do osób chcących poszerzyć swoją branżową wiedzę oraz osób zamierzających związać się z zarządzaniem nieruchomościami.
Studia dedykowane są przede wszystkim dla: właścicieli obiektów (biura, centra handlowe, magazyny, hipermarkety, sieci sklepów), dyrektorów ds. zarządzania nieruchomościami, dyrektorów administracyjnych, dyrektorów technicznych, zarządców nieruchomości, administratorów nieruchomości, deweloperów, architektów, inwestorów, inżynierów, projektantów.

Cel studiów

•Dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie innowacyjnego
zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacji
•Uświadomienie, iż działanie Property Managera, dzięki trafionym decyzjom ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i wartości nieruchomości oraz zwiększenia komfortu przebywających w niej ludzi
•Rozwój umiejętności i zwiększenie świadomości, że Property Manager to nie tylko efektywna obsługa nieruchomości (logistycznych,produkcyjnych, handlowych i biurowych), ale także szybka reakcja na sytuacje kryzysowe oraz wprowadzanie nowości technologicznych
•Rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami infrastrukturalnymi
•Przekazanie wiedzy na temat nowelizacji przepisów z prawa budowlanego
•Rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania
nieruchomościami
•Kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem nieruchomości
•Rozwój umiejętności budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej
•Uświadomienie potrzeby stałego rozwoju

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 5 200 zł. Płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch semestralnych ratach (+ 30 zł. z tytułu wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych). Uwaga: cena nie uwzględnia kosztów przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51