Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie Apteką

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Program skierowany jest dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego, w tym właścicieli, kierowników i pracowników aptek oraz pracowników firm farmaceutycznych zatrudnionych w dywizjach sprzedaży lub aspirujących do stanowisk Sales / Product Manager, Area Sales Manager lub Field Force Manager, przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności koniecznych w zarządzaniu w branży farmaceutycznej i stworzenie wysoko wykwalifikowanych menedżerów.
Program powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty. Jest ona nie tylko obwarowana zasadami etyki i przepisami prawa farmaceutycznego, ale też wymaga określonego podejścia do klientów apteki, którym są pacjenci. Uczestnicy zdobywają i rozwijają kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, zarządzania personelem i budowania długofalowych relacji z pacjentem. Kadra złożona z doświadczonych praktyków rynku farmaceutycznego oraz wykładowców akademickich i nowoczesne techniki kształcenia, oparte na analizie studiów przypadku, praktycznych ćwiczeniach i symulacjach biznesowych, dostarczą uczestnikom narzędzi użytecznych w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Opłaty

AAzwiń
5900 zł – w jednej lub dwóch ratach przed rozpoczęciem każdego semestru (+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia studiów 30 zł).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51