Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Polsko-Amerykański Program MBA, oferowany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim, to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, którzy czują potrzebę ukierunkowania swojej wiedzy oraz skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami zarządzania.

Cel studiów

Ideą studiów MBA jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Wykładowcami w Programie MBA są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i praktycy biznesu. Polska i amerykańska kadra umożliwiają zaznajomienie się z kompleksowymi światowymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania. W Programie stosowane są aktywne techniki kształcenia oraz najnowocześniejsze technologie wspomagające nauczanie. Ogromna waga przywiązana jest do pracy zespołowej m.in. przy międzynarodowych studiach przypadku (case studies) oraz projektach grupowych realizowanych w firmach. Wywodząc się z różnych sektorów biznesu oraz posiadając zróżnicowane wykształcenie, studenci mają szansę na unikalną wymianę doświadczeń i spojrzenie z nowej perspektywy na problemy organizacji biznesowych.
Od 2016 roku podyplomowe Studia MBA w PAM Center realizowane są wspólnie z Minot State University (USA). Ponadto w programie studiów obowiązkowy jest kurs realizowany na renomowanym amerykańskim uniwersytecie (np. Stanford, Wharton, MIT) za pośrednictwem platformy MOOC. Student ma możliwość wybrania jednego z kilku kursów, wpisujących się w kanon programu MBA. W program studiów wkomponowane zostały egzaminy certyfikujące kompetencje menedżerskie (realizowane przez międzynarodowe organizacje ACCA, CIM, IPMA). Podczas studiów student powinien zdobyć przynajmniej jeden międzynarodowy certyfikat z wybranej specjalności. To znakomita szansa na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zdobycie nowoczesnej wiedzy. Uczestnicy Programu uzyskują i są w stanie zastosować w praktyce kompleksowe światowe rozwiązania z zakresu zarządzania.

Opłaty

AAzwiń
38700 zł w tym 500 zł opłaty aplikacyjnej. Płatności można dokonywać w systemie ratalnym(+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia studiów 30 zł).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51