Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Employer Branding

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć nowe umiejętności. W szczególności są to osoby, które:
• zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru,
• kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić,
• pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zzl, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.

Cele studiów

Cele studiów jest przekazanie wiedzy na temat employer branding oraz kierunków rozwoju dyscypliny, rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami employer brandingu oraz budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej, kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z budowaniem marki pracodawcy.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa 4500 zł (+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia studiów 30zł). Wpłaty można dokonać w dwóch ratach przed rozpoczęciem każdego semestru.
Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51