Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie Procesami Sprzedaży

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Managerowie Sprzedaży
Właściciele średnich i dużych firm
Osoby ubiegające się o stanowiska managerskie w sprzedaży

Program studiów

Tworzenie i opomiarowanie procesów sprzedaży w średnich i dużych przedsiębiorstwach.
Efektywne zarządzanie personelem w działach sprzedaży oraz maksymalizowania efektów pracy personelu dodatkowego.
Budowie strategii sprzedaży w okresach rocznych oraz 3-5 letnich.
Określanie celów strategiczne OGSM firmy (Objectives, Goals, Strategies, Measures).
Tworzenie Rocznego Planu Operacyjnego (AOP).
Określenie miar strategicznych dla Zespołu Sprzedaży.
Uzgadnianie rocznego planu operacyjnego w firmie (up&down).
Tworzenie matrycy celów sprzedażowych z określonymi jakościowymi i ilościowymi KPI.
Wdrażanie systemów raportowania analizujących bierżącą sytyację rynkową i sprzedażową oraz na ich podstawie wyciągnie wniosków.
Opracowywanie planów rozwojowych/awaryjnych.
Opracowywanie bazy wskaźników do matematycznych i rynkowych analiz sprzedaży, które stanowić będą źrodła danych wewnątrzfirmowych wraz z P&L.
Tworzenie matrycy mix'u produktowego wraz z analizą nejefektywniejszych ekonomicznie form jego sprzedaży.
Kreowanie krótko i długookresowe planów promocyjnych.
Budowanie marżowości sprzedaży w oparciu o Sprzedaż Transformacyjną.
Tworzenie systemów marketingowo-sprzedażowych IV generacji.
Zarządzanie sobą w czasie dla managerów sprzedaży.
Zaawansowane narzędzia managerskie - wielopoziomowe delegowanie, 3-fazowy feedback, komunikacja nieantagonistyczna.
Wykorzystanie coachingu w zespole sprzedażowym i inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zespołem.
Budowa planów transformacji zespołu sprzedaży z opartego o sprzedaż kalkulacyjną do bazującego na sprzedaży transformacyjnej.
Wykorzystanie prosumeckich metod tworzenia wartości w sprzedaży.

Opłaty

AAzwiń
6900 zł w jednej lub dwóch ratach przed rozpoczęciem każdego semestru

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

pok. 114
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51