Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Akademia Zarządzania

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi.

Program studiów został tak opracowany, aby kształcił uniwersalne umiejętności menedżera, bez względu na branżę, w jakiej przyszło mu aktualnie lub w przyszłości pracować. Dlatego też uczestnikami tych zajęć mogą być menedżerowie pracujący w różnych środowiskach.

Program stanowi bezpośrednią odpowiedź na rynkową potrzebę rozszerzania umiejętności kadry kierowniczej, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które dynamicznie się rozwijają, a nie mają doświadczeń w budowaniu zespołów, organizowaniu pracy i zarządzania procesami biznesowymi. Program studiów będzie również intersujący dla osób, które aspirują na stanowiska menedżerskie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:
odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
wypełniony kwestionariusz osobowy,
jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Opłaty

AAzwiń
5 300 zł płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia (+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia Studium 30 zł).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51