• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Analityka biznesu

Opis kierunku

AAzwiń
Każda firma, zarówno przedsiębiorstwo rodzinne jak i spółka giełdowa, potrzebuje profesjonalnej analizy biznesowej. Właściwa analiza oznacza trafne decyzje operacyjne i strategiczne w firmie. Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wśród kadry, która opracowała treści programowe i prowadzi zajęcia na kierunku, oprócz nauczycieli akademickich, poznasz także praktyków gospodarczych – osoby mające doświadczenie jako menedżerowie, konsultanci, członkowie zarządów dużych spółek.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw,
Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
Przedmiot niewymagany do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51