• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Automatyzacja procesów biznesowych - BPA - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek pozwala na połączenie umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii, przygotowując studenta do pracy w różnych obszarach związanych z zarządzaniem automatyzacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę na temat procesów i systemów organizacyjnych oraz czynników wpływających na rozwój i doskonalenie procesów, będzie posługiwał się wybranymi programami komputerowymi w celu zautomatyzowania/zrobotyzowania procesu biznesowego, współpracowł w zespole, w tym zespołach interdyscyplinarnych, w których osią tworzenia relacji staje się technologia oraz będzie dostrzegał szanse i zagrożenia dla organizacji pod względem etycznym, prawnym i przedsiębiorczym.

Kierunek powstał w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H, Mindbox, Inwedo. Przedstawiciele tych firm prowadzą zajęcia dla studentów. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Inteligentnych Technologii. Studenci tego kierunku posiadają darmowy dostęp do programu Blue Prism, pozwalającego automatyzować procesy organizacyjne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

• Kategoria 1 - przedmiot wymagany: język angielski
• Kategoria 2 - maksymalnie jeden przedmiot wymagany do wyboru spośród: matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny
• Kategoria 3 - maksymalnie dwa przedmioty niewymagane do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51