Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Automatyzacja procesów biznesowych - BPA - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek pozwala na połączenie umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii, przygotowując studenta do pracy w różnych obszarach związanych z zarządzaniem automatyzacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań, w szczególności na platformie Blue Prism, a także aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

• Kategoria 1 - przedmiot wymagany: język angielski
• Kategoria 2 - maksymalnie jeden przedmiot wymagany do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny poza językiem angielskim
• Kategoria 3 - maksymalnie dwa przedmioty niewymagane do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

Opłaty

AAzwiń
Studia bezpłatne

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51