Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Business Management - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Choose the BA in Business Management – a study programme taught in English – and give a jump start to your professional career. The studies will provide you with knowledge in the area of management: finance, accounting, economics, marketing and law. At the same time you will continuously improve your English language skills. Team assignments and projects will provide you with skills such as ability to communicate and work in a team which are highly valued on the labour market. Such combination of knowledge, skills and competencies will ensure that you will be capable of performing in any business organization which operates in an international environment. These studies will also help you to better cope with running your own business and developing it internationally.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, historia, fizyka, biologia
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Opłaty

AAzwiń
Studia płatne.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51