Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Business Management - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
he studies at the second (master) level of Business Management aim at providing the future graduates with a multidimensional, managerial understanding of business, and business organizations.

The graduates shall be prepared to serve as managers of the back office support units or consultants for managers in their business decisions making and analysis at any level of organization.

This program is addressed to the people who possess a creative ability to learn and are willing to put their old and new acquired knowledge content in a new context – business organizations. This program is for the people who are prepared to share knowledge, skills, and attitudes with the people who have different backgrounds. The participants (students) will be therefore exposed to diversity in the class, and - during the two year study program - to decision making, and problem solving through participation in business simulations, and projects undertaken in the real business.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51