Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Logistyka - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Jeśli interesujecie się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierzcie studia na kierunku Logistyka. Zostaniecie specjalistami w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym. Poznacie nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach.

Autorski program studiów
Program studiów został tak opracowany, aby odpowiadać na wymagania praktyki gospodarczej. W tym celu przeprowadzono wywiady z menedżerami przedsiębiorstw, zbierając informacje dotyczące tego, jaką wiedzę i jakich umiejętności oczekują od studentów kierunku Logistyka właściciele firm. Efektem jest program studiów obejmujący nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesami przepływu towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych działających w ramach łańcucha dostaw, a także w jednostkach sektora publicznego. Program ten jest silnie osadzony w podstawach zarządzania i rozwoju umiejętności profesjonalnych. Studenci uczą się, jak zarządzać projektami, kształtują kompetencje pracy zespołowej i skutecznej komunikacji.

Praktyki
Praktyki dla studentów logistyki odbywają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, u operatorów świadczących usługi logistyczne, a także w jednostkach administracji publicznej, w których implementowane są dobre praktyki z zakresu zarządzania procesami logistycznymi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw:
Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51