• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed kadrą zarządzającą podmiotami gospodarczymi i dostarczycielami kapitału w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym. Stanowi ważne ogniwo w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy, podlegającej globalizacji.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami na tym poziomie studiów zapewniają przygotowanie absolwentów do kierowania zespołami problemowymi, współuczestniczenia w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, do zarządzania finansami przedsiębiorstw i ich inwestycjami oraz do doradztwa finansowego. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają także podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodów związanych z obszarowym profilem kształcenia, w tym specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, głównego księgowego, kontrolera finansowego, doradcy finansowego, analityka rynku kapitałowego lub dyrektora finansowego.

Doświadczona i wyspecjalizowana kadra
Katedra Rachunkowości prowadząca kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami to zespół wielu ekspertów i doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz projektantami systemów controllingu/rachunkowości zarządczej w prężnie działających przedsiębiorstwach. Wykładowcy przedmiotów to autorzy oryginalnych podręczników akademickich i zbiorów zadań wykorzystywanych na zajęciach, którzy stale pracują nad udoskonalaniem procesu dydaktycznego. Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, uwzględniając aktualne regulacje prawne i środowiskowe, a także najnowsze światowe koncepcje i metody. Podobnie, pracownicy Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za specjalność Doradca finansowy, mają swą naukową i zawodową renomę.

Akredytacja ACCA
Akredytacja Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Wydziale Zarządzania UŁ zwalnia absolwentów II stopnia kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza, z egzaminów: F1, F2, F3, F4, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA.
Dzięki akredytacji na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami, studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

Osoby, które ukończą kurs "Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics" uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska. Ponadto absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Absolwenci są również przygotowani pod kątem merytorycznym do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności:
CMA - Certified Management Accountant
CPA - Certified Public Accountant
CFA - Certified Financial Analyst

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Menedżer finansowy, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość zarządcza/controlling

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licenacjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunków studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka (specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna), analiza finansowa.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019r.:
należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu; matematyka finansowa i aktuarialna; matematyka (specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna); analiza finansowa

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51