• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Rachunkowość

Opis kierunku

AAzwiń
Czy wiecie, że kierunek Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UŁ powstał jako pierwszy w Polsce? A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości naszego Wydziału, jednego z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości, rozpoznawanego również za granicą. Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z około 70 letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości. Studenci tego kierunku mają unikalną szansę zdobywać wiedzę w połączeniu z jej praktycznym zastosowaniem pod okiem wybitnych specjalistów.

Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami - praktykami i jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie.

Akredytacja ACCA
Wydział Zarządzania posiada akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. Akredytacja na Wydziale zwalnia absolwentów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6. Kwalifikacje można rozpocząć już w trakcie studiów i uzyskać zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

Studenci mają możliwość uzyskania w trakcie zajęć certyfikatu informującego o znajomości oprogramowania wykorzystywanego do badania sprawozdań finansowych. Certyfikat jest wystawiany przez zewnętrzną firmę Datev.pl – największego dostawcę oprogramowania do badania sprawozdań finansowych na rynku polskim i wiodącego na rynku niemieckim.

Studenckie Koło Naukowe SIGMA działające przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ jest najstarszym Kołem Rachunkowości w Polsce. Na przestrzeni trzydziestu czterech lat działalności Koło osiągnęło wiele sukcesów naukowych takich jak duża liczba opublikowanych referatów, zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach oraz udział w wielu znaczących konferencjach, seminariach i debatach. Do kluczowych projektów realizowanych przez Koło SIGMA należą: cykliczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON, zajęcia dla studentów I roku Rachunkowość 5+, Akademia Rachunkowości SIGMA - cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do studentów Wydziału Zarządzania organizowanych w semestrze letnim, SIGMA w szkole - warsztaty dla młodzieży. Każdy student zainteresowany tematyką finansów i rachunkowości może ubiegać się o członkostwo w SIGMIE.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51