• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek Zarządzanie jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenia na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość.

Dzięki aktywnej współpracy Wydziału Zarządzania z otoczeniem biznesowym, macie szanse realizować praktyki zawodowe w największych polskich firmach oraz międzynarodowych korporacjach.

Rada Biznesu
Rada Biznesu funkcjonuje przy Wydziale Zarządzania UŁ od 2003 roku. Zrzesza liderów biznesu głównie z województwa łódzkiego. Należą do niej takie firmy jak PZU, BZ WBK, Infosys, Gatta, PKO Bank Polski, PGE. Dzięki bliskiej współpracy z biznesem na studentów czekają staże i praktyki w firmach, zajęcia z praktykami, kursy i szkolenia, wykłady praktyków biznesu, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji. Rada Biznesu uczestniczy także w tworzeniu i zmianach programów kształcenia, aby bardziej dostosować je do wymagań rynku pracy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zarządzanie, specjalność zarządzanie projektami - konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51