• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie kształcą kierowników i liderów zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach sektora publicznego i non-profit. Przygotowują również studentów do prowadzenia własnej działalności lub wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności do rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa.

W pierwszym semestrze studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z pięciu specjalności: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zarządzanie, specjalność: Marketing, Startup Lab - Kreowanie nowoczesnego biznesu, Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi.


Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licenacjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunków studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019r.:
należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51