Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie kształcą kierowników i liderów zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach sektora publicznego i non-profit. Przygotowują również studentów do prowadzenia własnej działalności lub wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności do rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa.

W pierwszym semestrze studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z pięciu specjalności: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Specjalności wybierane w trakcie studiów:
MARKETING
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DORADZTWO BIZNESOWE
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zarządzanie, specjalność: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51