Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

ul.Ks. Bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 257-78-18
fax. (32) 257-23-54
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Język angielski w biznesie

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia są przeznaczone dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje językowe w zakresie języka specjalistycznego. Zajęcia w ramach studiów adresowane są dla wszystkich tych, którzy aktywnie uczestniczą w działalności gospodarczej i których zakres obowiązków wymaga posługiwania się językiem specjalistycznym.

Celem studiów jest pogłębienie znajomości angielskiego języka biznesu a także nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w takich dziedzinach jak: zarządzanie, finanse, marketing, handel międzynarodowy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

AAzwiń
3300 zł - wpłata jednorazowa lub w ratach 2 x 1650 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat
tel. (32) 251 96 50
e-mail: rektorat@wsbif.pl

Rekrutacja (studia licencjackie)
tel. (32) 257 78 18 lub (32) 257 78 15
e-mail: rekrutacja@wsbif.pl

Rekrutacja (studia podyplomowe)
tel. (32) 205 07 60
e-mail: podyplomowe@wsbif.pl