Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

ul.Ks. Bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 257-78-18
fax. (32) 257-23-54
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Rachunkowość budżetowa

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych, gminnych i powiatowych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Celem studiów jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej przydatnej w codziennej działalności pracowników samorządowej administracji publicznej, a w szczególności:

a/ systematyzacja prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

b/ przedstawienie zasad prowadzenia gospodarki majątkowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

c/ wyjaśnienie zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, sprawozdawczości budżetowej i finansowej w podmiotach samorządowego sektora finansów publicznych,

d/ przybliżenie i wyjaśnienie problemów zarządzania i sprawowania kontroli gospodarowania publicznymi środkami pieniężnymi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

AAzwiń
3200 zł - wpłata jednorazowa lub w ratach 2 x 1600 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat
tel. (32) 251 96 50
e-mail: rektorat@wsbif.pl

Rekrutacja (studia licencjackie)
tel. (32) 257 78 18 lub (32) 257 78 15
e-mail: rekrutacja@wsbif.pl

Rekrutacja (studia podyplomowe)
tel. (32) 205 07 60
e-mail: podyplomowe@wsbif.pl