Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul.Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 834 04 31