Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

ul.Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. +48 71 328 1414
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Uczelnia na kierunku Filologia hiszpańska prowadzi następujące studia niestacjonarne:
Filologia hiszpańska - studia I stopnia (licencjackie)Filologia hiszpańska - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)