Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie SWPR

ul.M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 6440797, 22 6440455
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia polska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologii Polskiej

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

Nauczycielska
Medialna
Kulturoznawcza

Program obejmuje przedmioty z zakresu szeroko pojętej wiedzy humanistycznej. Wybór specjalizacji następuje po I roku studiów o programie ogólnym. Specjalizacje uruchamiane są po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby chętnych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby uzyskać Indeks SWPR wystarczy złożyć wymagane dokumenty! O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ilość miejsc na pierwszym roku jest ograniczona.

Jakie dokumenty

podanie o przyjęcie na studia,
świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
4 zdjęcia,
kserokopia dowodu osobistego,
kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej,
ksero książeczki wojskowej (mężczyźni).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
do 15/09/2012

Opłaty

AAzwiń
Rok I: studia stacjonarne 3200,00 rocznie, studia niestacjonarne 2200,00 rocznie

Rok II i III: studia niestacjonarne 3600,00 rocznie