Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie SWPR

ul.M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 6440797, 22 6440455
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Socjologia

Wydział: Wydział Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów

Kierunek Socjologia w SWPR jest odpowiedzią zarówno na istniejące problemy społeczne, jak też przewidywany wzrost zatrudnienia w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Dość powiedzieć, że aktualnie na jednego pracownika pomocy społecznej przypada 1000 mieszkańców, czyli wielokrotnie więcej niż w innych krajach europejskich.

Podstawowym celem kształcenia studentów socjologii jest przekazanie niezbędnej wiedzy zarówno teoretycznej w oparciu o przedmioty podstawowe m.in. socjologię wsi i miasta, socjologię wychowania, socjologię rodziny, socjologię rynku pracy jak też praktycznej, zawierającej się w pakiecie przedmiotów specjalizacyjnych m.in. pracy socjalnej i zajęć hospitalizacyjno-praktycznych, projektu socjalnego oraz rozbudowanych praktyk zawodowych realizowanych w różnych instytucjach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby uzyskać Indeks SWPR wystarczy złożyć wymagane dokumenty! O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ilość miejsc na pierwszym roku jest ograniczona.

Jakie dokumenty

podanie o przyjęcie na studia,
świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
4 zdjęcia,
kserokopia dowodu osobistego,
kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej,
ksero książeczki wojskowej (mężczyźni).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
do 15/09/2012

Opłaty

AAzwiń
Rok I: studia stacjonarne 4000,00 rocznie, studia niestacjonarne 3500,00 rocznie