Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie kadrami

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to płaszczyzna, która daje ogromne możliwości zatrudnienia na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Stanowiska, o które można ubiegać się po zakończeniu studiów: specjalista ds. personalnych, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. rozwoju pracowników, koordynator projektów ZZL, kierownik działu personalnego, HR Manager

Studia trwają 2 semestry, 220 godzin.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Kadrami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uczestnikiem Studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie. Zajęcia będą prowadzone
metodami aktywizującymi (oprócz wykładów i konwersatoriów będą realizowane zajęcia warsztatowo -
treningowe, analiza konkretnych przedsiębiorstw, gra symulacyjna).

Wymagane dokumenty

podanie

odpis dyplomu ukończenia studiów

kserokopia dowodu osobistego

2fotografie (35mmx45mm)

płyta ze zdjęciem

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług
na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz obrony pracy końcowej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
czerwiec - listopad

Opłaty

AAzwiń
2 880 zł - płatne jednorazowo lub w 8 ratach. Dla absolwentów WSHiU duże rabaty !!!

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl