Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie mediami z elementami dziennikarstwa

Kategoria: Dziennikarstwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Na studiach można zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w mediach i kontaktów z mediami. Wiedzę przekażą najwybitniejsi fachowcy w swoich dziedzinach. Podczas studiów możesz realizować projekty związane z tematyką studiów oraz odbyć praktykę w mediach. Więcej informacji o kierunku na stronie internetowej uczelni www.akademiakupiecka.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zarządzanie mediami z elementami dziennikarstwa” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

wymagane dokumenty:
podanie
odpis dyplomu ukończenia studiów
kserokopia dowodu osobistego
2 fotografie (35mmx45mm)
płyta ze zdjęciem

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
czerwiec - listopad

Opłaty

AAzwiń
2880 PLN płatne jednorazowo lub w 8 ratach

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl