Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Edukacja dla bezpieczeństwa

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwenci Studiów Podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć, w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową, w zakresie:
•dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
•treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową,
•kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uczestnikiem Studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rejestracja online oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
podanie
odpis dyplomu ukończenia studiów
kserokopia dowodu osobistego
2 fotografie (35mmx45mm)
płyta ze zdjęciem

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
czerwiec - listopad

Opłaty

AAzwiń
3 300 płatne jednorazowo lub w 10 ratach

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl