Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie ochroną osób i mienia

Kategoria: Ochrona osób i mienia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Poza dyplomem ukończenia studiów absolwent uzyska dodatkowo zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia a także wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych. Zaświadczenie uprawnia do ubiegania o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Dodatkowo absolwent uzyska zaświadczenie stwierdzające nabycie uprawnień kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej.
Studia przygotowują też do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w formie agencji ochrony osób i mienia. Więcej informacji na stronie internetowej Uczelni.
Studia trwają 2 semestry, 210 godzin.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Zarządzanie ochroną osób i mienia” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

wymagane dokumenty:
podanie
odpis dyplomu ukończenia studiów
kserokopia dowodu osobistego
2 fotografie (35mmx45mm)
płyta ze zdjęciem

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
czerwiec - listopad

Opłaty

AAzwiń
3 280 PLN płatne jednorazowo lub w 8 ratach

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl