Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem

Kategoria: Public Relations

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent tego kierunku zyskuje: bardzo dobry zawód poszukiwany na rynku pracy, konkretne kwalifikacje zawodowe w obszarze kreowania i zarządzania wizerunkiem firmy/organizacji lub osób publicznych i prywatnych, realna możliwość otwarcia własnej firmy (np. agencji wizażu i stylizacji, agencji reklamowej czy studia castingowego) a także rozwój już funkcjonujących, doskonalenie kompetencji menedżerskich, podniesie własnej pozycji na konkurencyjnym rynku pracy, zwiększenie pewności siebie, współpraca ze znanymi i cenionymi fachowcami.]

Studia trwają 2 semestry, 200 godzin.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Studia Podyplomowe „Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia, rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja online oraz złożenie kompletu dokumentów.

wymagane dokumenty:
podanie
odpis dyplomu ukończenia studiów
kserokopia dowodu osobistego
2 fotografie (35mmx45mm)
płyta ze zdjęciem

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
czerwiec - listopad

Opłaty

AAzwiń
3800 PLN płatne jednorazowo lub w 8 ratach.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl