Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w pełen wachlarz narzędzi, dzięki którym będą oni potrafili
sprawić, by w zakładzie pracy było po prostu bezpiecznie. Ilość wypadków przy pracy jest w Polsce wciąż zatrważająco wysoka chcemy kształcić fachowców, którzy zajmować się będą nie tylko przestrzeganiem regulaminów i wypełnianiem dokumentów, ale także profilaktyką zdrowotną, przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy, rozpoznawaniem zagrożeń. Nowoczesny specjalista w dziedzinie BHP to jednocześnie
praktyk i dobrze przygotowany do wykładów dydaktyk szkoleniowiec. Musi się on orientować również
w takich zagadnieniach, jak ochrona środowiska, ergonomia stanowiska pracy, nadmierny stres, mobbing,
ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uczestnikiem Studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie. Zajęcia będą prowadzone
metodami aktywizującymi (oprócz wykładów i konwersatoriów będą realizowane zajęcia warsztatowo -
treningowe, analiza konkretnych przedsiębiorstw, gra symulacyjna).

Wymagane dokumenty

podanie

odpis dyplomu ukończenia studiów

kserokopia dowodu osobistego

2 fotografie (35mmx45mm)

płyta ze zdjęciem

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług
na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz obrony pracy końcowej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
sierpień - wrzesień

Opłaty

AAzwiń
2 880 zł płatne jednorazowo lub w 8 ratach. Dla absolwentów i studentów WSHiU bardzo duże RABATY!!!

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl