Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studium jest przekazanie uczestnikom wiedzy głównie z zakresu zarządzania organizacjami, których
celem działalności jest ochrona zdrowia. Ponadto uczestnicy studium zapoznani zostaną z niezbędną do
zarządzania w opiece zdrowotnej wiedzą wykraczającą poza wąsko rozumiane zarządzanie organizacją.
Studium skierowane jest do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i sprawują obecnie bądź zamierzają się objąć w przyszłości stanowiska kierownicze lub specjalistyczne w jednostkach opieki zdrowotnej, a także do osób, które zajmują się problemami ochrony zdrowia w terenowych organach władzy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uczestnikiem Studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie. Zajęcia będą prowadzone
metodami aktywizującymi (oprócz wykładów i konwersatoriów będą realizowane zajęcia warsztatowo -
treningowe, analiza konkretnych przedsiębiorstw, gra symulacyjna).

Wymagane dokumenty

podanie

odpis dyplomu ukończenia studiów

kserokopia dowodu osobistego

2 fotografie (35mmx45mm)

płyta ze zdjęciem

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług
na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz obrony pracy końcowej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
czerwiec - listopad

Opłaty

AAzwiń
2 880 zł płatne jednorazowo lub w 8 ratach.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl