Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: JĘZYKI OBCE W BIZNESIE

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci
Program Studiów skierowany jest do pracowników / pracowniczek firm międzynarodowych, instytucji, administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorców prowadzących transakcje z zagranicznymi kontrahentami oraz absolwentów / absolwentek studiów wyższych poszukujących pracy w Polsce i zagranicą - dla wszystkich osób podnieść swoje kwalifikacje i wiarygodność w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.
Cele
Celem Studiów jest rozwinięcie biegłości w zakresie Business English w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, komunikacyjnymi i interpersonalnymi, potrzebnymi do skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie, jak i piśmie z zagranicznymi klientami i partnerami biznesowymi. Studia prezentują wiedzę z różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz uczą jej skutecznego aplikowania w konkretnych sytuacjach, ułatwiając realizację codziennych obowiązków zawodowych w środowisku anglojęzycznym.

Program studiów
Studia pogłębiają wiedzę i systematyzują niezbędne słownictwo branżowe, a także doskonalą efektywne komunikowanie się w takich obszarach, jak np.:
prowadzenie spotkań i rozmów telefonicznych,
załatwianie formalności,
obsługa klientów,
przygotowanie raportów i prezentacji biznesowych,
korespondencja służbowa i handlowa.
Program Studiów obejmuje ponadto rozwijanie umiejętności porozumiewania się w drugim języku nowożytnym (poziom podstawowy), co stanowi cenny, dodatkowy atut dla osób poszukujących pracy lub starających się o awans.

Jakie są wstępne wymagania
Każdy uczestnik / uczestniczka studiów podyplomowych Języki obce w biznesie musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B2, FCE), potwierdzoną wewnętrznym testem sprawdzającym (pisemnym i ustnym) lub stosownym certyfikatem.

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe "Języki obce w biznesie"
§ odpowiednia kąpiel językowa większość zajęć prowadzona jest w języku angielskim, co daje możliwość osłuchania się z terminologią branżową, stwarza okazję do własnych wypowiedzi i wykształca automatyczne reakcje komunikacyjne w środowisku obcojęzycznym;
§ elastyczna oferta przekazywana wiedza i umiejętności dostosowywane są do uczestników / uczestniczek projektu zgodnie z ich potrzebami i biegłością w zakresie Business English;
§ obszerne kompendium wiedzy zajęcia, często przybierające formę warsztatów, urozmaica bogaty merytorycznie materiał w wersji tak drukowanej, jak i elektronicznej: książki (aż 9 podręczników znanych wydawnictw!), skrypty, prezentacje w PowerPoint czy materiały zamieszczane na platformie e-learningowej;
§ wyselekcjonowana kadra do współpracy zaprosiliśmy znakomitych wykładowców i praktyków z bogatym dorobkiem, którzy podzielą się swoją wiedzą, zdobywaną przez wiele lat;
§ indywidualna opieka koordynatora jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania projektu, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym z każdym uczestnikiem / uczestniczką;
§ zewnętrzny dyplom TOEIC uczestnicy Studiów mogą przystąpić do egzaminu TOEIC i otrzymać certyfikat potwierdzający znajomość angielskiego (punktacja od 10990 wraz ze szczegółowym raportem wyników), który uznawany jest przez 10 000 globalnych firm i korporacji, w tym Służbę Cywilną w Polsce;
§ inwestycja w siebie usystematyzowanie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności czytania, pisania i rozmawiania po angielsku w obszarze biznesu to lokata w lepszą przyszłość.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl