Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów
Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu psychologii stosowanej w biznesie, w połączeniu z zagadnieniami z dziedziny rynków finansowych, negocjacji i etyki w biznesie. Ponadto uczestnicy i uczestniczki zdobędą praktyczne umiejętności unikania błędów przy szacowaniu ryzyka, budowania stosunków w biznesie zgodnie z zasadami psychologii, zapoznają się z zagadnieniami manipulacji czy perswazji oraz zasadami przełamywania obojętności konsumentów.
Dlaczego warto podjąć studia Psychologia w biznesie
Uczestnicy i uczestniczki:
ƒzdobędą wiedzę z zakresu psychologii pracy, motywowania do działania, negocjowania
i rozwiązywania konfliktów, budowania właściwych stosunków w organizacji biznesowej, skutecznej reklamy i pracy z klientem;
ƒnauczą się radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji oraz unikania błędów przy szacowaniu
i podejmowaniu ryzyka;
poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania i wykorzystania wiedzy w tym zakresie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl