Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: PUBLIC RELATIONS

Kategoria: Public Relations

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów
W trakcie zajęć słuchacze i słuchaczki poznają możliwości stosowania wszystkich narzędzi i technik PR. Równolegle z wykładami prowadzone będą zajęcia warsztatowe z zakresu organizowania działu PR w przedsiębiorstwie, metod i technik PR, podstaw pisania tekstów prasowych, praktyki wystąpień radiowych i telewizyjnych, organizacji imprez i sponsoringu oraz zarządzania antykryzysowego.
Dlaczego warto podjąć studia Public Relations
studia umożliwiają zdobycie nowego, ciekawego zawodu, który zdecydowanie zwiększy konkurencyjność absolwenta i absolwentki na rynku pracy;
ukończenie tego kierunku daje duże możliwości wyboru potencjalnego miejsca pracy w różnych branżach;
kontakt z praktykami prowadzącymi zajęcia pozwala na zdobywanie wiedzy od najlepszych;
studia kształtują wysokiej klasy specjalistów i specjalistki public relations, posiadających najnowszą wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie, pozwalające podjąć pracę jako kadra zarządzająca, personel działu PR firm prywatnych i państwowych czy też organizacji politycznych.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl