Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów
Program studiów obejmuje obszary zarządzania zasobami i procesami współczesnego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji, trendów i instrumentów. Pośród realizowanych przedmiotów znajdą się zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zasobami materialnymi (w tym z budową i metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa, nowoczesnym marketingiem i procesami logistycznymi), zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym pomiarem jego kapitału intelektualnego oraz zasobami informacyjnymi w oparciu o informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem). W ramach studiów przewidziane są także zajęcia z zakresu etyki menedżerskiej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wiedza i umiejętności zarządzania organizacją komercyjną zostaną poparte praktykami w wiodących instytucjach i firmach województwa śląskiego.
Dlaczego warto podjąć studia Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
ƒstudia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz praktycznych umiejętności, mających bezpośredni wpływ na samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie różnych obszarów zarządzania;
ƒabsolwenci i absolwentki mogą znaleźć zatrudnienie jako kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl