Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej.
Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata. O przyjęcie starać się mogą absolwenci studiów I stopnia z zakresu filologii angielskiej oraz Kolegiów Języków Obcych.

Od 2010r. o przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków.

Główny cel studiów II stopnia to dalszy rozwój kompentencji językowych oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. Niezbędną wiedzę merytoryczną studenci zdobędą w ramach zajęć seminarium magisterskiego. Jej poszerzenie stanowią wykłady monograficzne i seminaria uzupełniające. Wybór przedmiotów dodatkowych powinien być zgodny z tematyką seminarium magisterskiego.

PROGRAM

Przedmioty kształcenia ogólnego
Wstęp do europeistyki
Metodologia badań filologicznych
Logika
Przedmiot uzupełniający

Przedmioty podstawowe
Praktyczna nauka języka obcego
- komunikacja
- pisanie
- translacja
- tutorial

Przedmioty kierunkowe
Seminarium przedmiotowe I
Seminarium przedmiotowe II
Wykłady monograficzne
Seminarium magisterskie
Seminarium uzupełniające

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kryteria przyjęć

Kwalifikacja odbywa się na podstawie rozmowy przeprowadzanej w języku angielskim, która odbywa się w październiku. Kandydat jest pytany o swoje zainteresowania i osiągnięcia naukowe, przedstawia główne tezy pracy dyplomowej, zastosowanej w niej metodologii i wykorzystywanej literatury przedmiotu. Podczas rozmowy kandydat określa swoje preferencje dotyczące seminarium magisterskiego.

Absolwenci innych kierunków niż filologia angielska wypełniają dodatkowo test gramatyczny z języka angielskiego (na poziomie CAE) - wypełniany na stronie internetowej dzięki platformie edukacyjnej WSJO. Z testu mogą być zwolnione osoby, które przedstawią certyfikat na poziomie CAE (z oceną co najmniej B) lub CPE (nie starszy niż 3 lata).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 sierpnia do 31 października 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności w Biurze Rekrutacyjnym.

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne
opłata za 1 semestr z góry- 2600 zł

studia niestacjonarne
opłata za 1 semestr z góry- 2310 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30