Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia germańska - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Główny cel studiów II stopnia to dalsze podniesienie kompetencji językowych oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. Niezbędną wiedzę merytoryczną studenci zdobędą w ramach zajęć seminarium magisterskiego. Jej poszerzenie stanowią wykłady monograficzne i seminaria uzupełniające. Wybór przedmiotów dodatkowych powinien być zgodny z tematyką seminarium magisterskiego. Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej. Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata.

O przyjęcie starać się mogą absolwenci studiów I stopnia z zakresu filologii germańskiej oraz Kolegiów Języków Obcych. O przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków.


PROGRAM

Przedmioty kształcenia ogólnego
Wstęp do europeistyki
Metodologia badań filologicznych
Logika
Przedmiot uzupełniający

Przedmioty podstawowe
Praktyczna nauka języka obcego
- pisanie
- prezentacje
- zagadnienia polsko-niemieckie
- tutorial

Przedmioty specjalizacyjne
Seminarium przedmiotowe I
Seminarium przedmiotowe II
Wykłady monograficzne
Seminarium magisterskie
Seminarium uzupełniające

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kryteria przyjęć
Egzamin ma formę krótkiego pisemnego eseju, który sprawdza umiejętność konstruowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej w języku niemieckim. Pytania otwarte dotyczą odbytych studiów, głównych tez pracy dyplomowej i wykorzystanej w niej literatury przedmiotowej. W teście kandydat określa swoje preferencje dotyczące seminarium magisterskiego.

Absolwenci kierunków innych niż germanistyka wypełniają dodatkowo test gramatyczny (z testu zwolnione są osoby legitymujące się certyfikatem ZMP lub wyższym nie starszym niż z 2009 r lub potwierdzeniem odbytych studiów w języku niemieckim w Polsce lub za granicą). Test wypełniany jest w dowolnym dniu wskazanym przez kandydata.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 sierpnia do 31 października 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności w Biurze Rekrutacyjnym.

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne
opłata za 1 semestr z góry- 2600 zł

studia niestacjonarne
opłata za 1 semestr z góry- 2310 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30