Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia hiszpańska - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Język hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem świata i obecnie posługuje się nim ponad 350 milionów ludzi. Hiszpański to język przystępny, z dość prostą dla Polaków fonetyką i gramatyką. Nauka języka hiszpańskiego realizowana jest od podstaw.

Najnowsza oferta naszej Uczelni przewiduje studia na filologii hiszpańskiej połączone z rocznym pobytem w Hiszpanii. W przypadku wyjazdu studia wydłużają się o jeden rok. Dzięki prowadzonej przez WSJO współpracy z uczelniami w wielu krajach europejskich, kilkudziesięciu studentów co roku wyjeżdża na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus. Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do wyjazdu są średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego.

PROGRAM (realizowany 3 lata)

Przedmioty podstawowe i kierunkowe
Praktyczna nauka języka
komunikacja
fonetyka
gramatyka praktyczna
konwersacje
język pisany
translacja
tutorial
pisanie akademickie

Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
Historia języka hiszpańskiego
Wstęp do literaturoznawstwa
Wstęp do językoznawstwa
Historia literatury hiszpańskiej
Historia literatury hispanoamerykańskiej
Historia Półwyspu Iberyjskiego
Historia krajów obszaru języka hiszpańskiego
Wiedza o krajach obszaru językowego
Wiedza o akwizycji i nauce języków
Przedmiot uzupełniający
Seminarium licencjackie

Przedmioty kształcenia ogólnego
2 język obcy
Historia filozofii
Technologia informacyjna
Łacina

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nauka języka hiszpańskiego realizowana jest od podstaw. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
W terminie od 15 maja do 30 września 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności w Biurze Rekrutacyjnym.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:
500 zł miesięcznie(12 rat)

Studia niestacjonarne:
400 zł miesięcznie (12 rat)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30