Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dydaktyka Języka Hiszpańskiego

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego - Dydaktyka Języka Hiszpańskiego adresowane są osób pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego w szkołach publicznych.


ADRESACI STUDIÓW

a) Czynni nauczyciele języka hiszpańskiego, uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, uzupełniający przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka hiszpańskiego. Nauczyciele ci legitymują się właściwym dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologicznym (iberystyka, hispanistyka) lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka hiszpańskiego bez przygotowania pedagogicznego.
b) Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) lub (dyplomem ukończenia) zakładu kształcenia nauczycieli i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej zaawansowanym (DBE - Diploma Basico (Intermedio) de Espanol) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju hiszpańskojęzycznym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia

Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku filologicznym: iberystyka, hispanistyka (studia magisterskie lub wyższe zawodowe i lingwistyki stosowanej) lub dyplomem ukończenia studiów na dowolnym kierunku (specjalności) wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej zaawansowanym (DBE - Diploma Basico -Intermedio de Espaol). Studium mogą rozpocząć studenci ostatniego roku wymienionych studiów po uzyskaniu zgody kierownika Studium.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 sierpnia do 31 października 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności

Opłaty

AAzwiń
Dydaktyka Języka Hiszpańskiego
Koszt: 1300zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30