Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wirtschaftsdeutsch

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest:

- poszerzenie bazy leksykalnej oraz wiedzy teoretycznej dotyczącej zagadnień ekonomii i bankowości
- zdobycie umiejętności w zakresie translacji tekstów
- doskonalenie praktycznych umiejętności, które mogą pomóc funkcjonować na rynku pracy oraz w firmach niemieckojęzycznych.
Nasza oferta jest skierowana do absolwentów studiów I lub II stopnia: filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej oraz innych kierunków legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, udokumentowaną certyfikatami: Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das Grosse Deutche Sprachdiplom (GDS).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego. Z testu zwolnieni są absolwenci filologii germańskiej, lingwistyki, oraz posiadacze odpowiednich certyfikatów językowych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 sierpnia do 31 października 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności

Opłaty

AAzwiń
Wirtschaftsdeutsch z elementami translacji

opłata semestralna w kwocie 1400 zł płatna jednorazowo za semestr z góry

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30