Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Sprachpraxis Deutsch

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem zajęć jest:
- podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka niemieckiego do poziomu umożliwiającego sprawne komunikowanie się w mowie i w piśmie w kontaktach służbowych i osobistych
- zapoznanie ze słownictwem biznesowym
- poznanie przydatnych w pracy zawodowej zasad tłumaczenia tekstów (translacja w praktyce).

Słuchaczami studiów są absolwenci różnorodnych kierunków studiów, legitymujący się dobrą znajomością języka niemieckiego, udokumentowaną certyfikatem Die Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) lub wyższym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Rekrutacja odbywa się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego. Z testu zwolnieni są absolwenci filologii germańskiej, lingwistyki, oraz posiadacze odpowiednich certyfikatów językowych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 sierpnia do 31 października 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności

Opłaty

AAzwiń
Sprachpraxis Deutsch

opłata semestralna w kwocie 1400 zł płatna jednorazowo za semestr z góry

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30