Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Filologia angielska jest wciąż najczęściej wybieraną przez naszych studentów specjalizacją. Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, umiejętności te wzbogacone są nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury danego kraju. Zagadnienia te składają się na 60% programu studiów.

PROGRAM (realizowany przez 3 lata)

Przedmioty podstawowe i kierunkowe
Praktyczna nauka języka
komunikacja
fonetyka
gramatyka praktyczna
język pisany
translacja
tutorial
pisanie akademickie

Gramatyka opisowa
Wstęp do literaturoznawstwa
Historia literatury wybranego obszaru językowego
Historia wybranego obszaru językowego
Wiedza o krajach obszaru językowego
Historia języka
Wstęp do językoznawstwa
Wiedza o akwizycji i nauce języków
Seminarium licencjackie
Przedmiot uzupełniający

Przedmioty kształcenia ogólnego
2 język obcy
Historia filozofii
Technologia informacyjna
Łacina

Blok kształcenia nauczycieli (dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego)
Psychologia
Metodyka nauczania języka obcego
Pedagogika
Higiena i emisja głosu
Praktyki pedagogiczne

Zasady rekrutacji

AAzwiń
KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja na studia odbywa się według następujących kryteriów:


Nowa matura
Wynik pisemnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego:
- minimum 70 % - poziom podstawowy lub
- minimum 30 % - poziom rozszerzony

Stara matura
Wynik internetowego testu kwalifikacyjnego. Z testu zwolnione są osoby legitymujące się certyfikatami: FCE, CAE, IELTS, CPE, Toefl,(nie starszymi niż 3 lata).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
W terminie od 15 maja do 30 września 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności w Biurze Rekrutacyjnym.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:
500 zł miesięcznie (12 rat)

Studia niestacjonarne:
400 zł miesięcznie (12 rat)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30