Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia romańska (francuski) - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
W przeszłości francuski był językiem elitarnym. Obecnie jest jednym z podstawowych języków Unii Europejskiej.
Obok powszechnie znanego angielskiego francuski daje przewagę na rynku. Jest to język urzędowy w 51 państwach na całym świecie. Nauka prowadzona jest od podstaw lub na poziomie średnio zaawansowanym, w zależności od liczby zgłoszeń.

PROGRAM (realizowany przez 3 lata)

Praktyczna nauka języka
komunikacja
konwersacje
gramatyka praktyczna
fonetyka
język pisany
translacja
tutorial
pisanie akademickie

Gramatyka opisowa
Wstęp do literaturoznawstwa
Wstęp do językoznawstwa
Historia literatury francuskiej
Historia Francji
Wiedza o krajach obszaru językowego
Historia języka francuskiego
Wiedza o akwizycji i nauce języków
2 język obcy

Technologia informacyjna
Łacina
Historia filozofii
Seminarium dyplomowe

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nauka języka francuskiego realizowana jest od podstaw. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
W terminie od 15 maja do 30 września 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności w Biurze Rekrutacyjnym.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:
500 zł miesięcznie(12 rat)

Studia niestacjonarne:
400 zł miesięcznie (12 rat)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30