Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Lingwistyka stosowana - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
1. Lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego
2. Lingwistyka stosowana w zakresie języka niemieckiego


Specyfika lingwistyki stosowanej to przede wszystkim moduł translatologiczny, który kształci studentów w trudnej sztuce przekładu oraz zapewnia im właściwe przygotowanie merytoryczne do zawodu tłumacza.
Absolwent lingwistyki stosowanej, jako specjalista językowy będzie przygotowany do obsługi instytucji administracji państwowej, placówek kulturalnych, mediów, przedsiębiorstw gospodarczych czy biur podróży, a także instytucji UE. Nabyte w WSJO kompetencje pozwolą mu także podjąć pracę tłumacza w biurach tłumaczy bądź w przedsiębiorstwach prowadzących międzynarodową wymianę handlową, kulturalną.

PROGRAM (realizowany 3 lata)

Przedmioty podstawowe i kierunkowe
Praktyczna nauka języka
komunikacja
komunikacja w biznesie
gramatyka praktyczna
fonetyka
język pisany
pisanie akademickie
tłumaczenie pisemne tekstów fachowych
tutorial

Gramatyka opisowa
Historia języka
Historia literatury
Historia wybranego obszaru językowego
Wiedza o krajach wybranego obszaru językowego
Wiedza o akwizycji i nauce języków
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do literaturoznawstwa
Seminarium licencjackie

Przedmioty zawodowe - translatoryka
Teoria i pragmatyka przekładu
Przemawianie publiczne w języku polskim i obcym
Emisja głosu
Stylistyka języka polskiego
Podstawowe zagadnienia UE
Podstawowe zagadnienia ekonomiczne i prawne
Etykieta tłumacza
Język specjalistyczny
Proseminarium z translacji

Drugi język obcy
Praktyczna nauka języka
- komunikacja
- gramatyka praktyczna
- fonetyka
- tutorial
Wiedza o krajach wybranego obszaru językowego

Przedmioty kształcenia ogólnego
Historia filozofii
Łacina
Technologia informacyjna
Seminarium licencjackie

Zasady rekrutacji

AAzwiń
lingwistyka stosowana (język angielski i niemiecki)

Nowa matura
Wynik pisemnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego lub niemieckiego:
- minimum 80 % - poziom podstawowy lub
- minimum 40 % - poziom rozszerzony

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
W terminie od 15 maja do 30 września 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności w Biurze Rekrutacyjnym.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:
500 zł miesięcznie(12 rat)

Studia niestacjonarne:
400 zł miesięcznie (12 rat)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30