Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Planowane specjalności dla studiów II stopnia:

- doradztwo personalne
- zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
- zarządzanie rozwojem regionu
- finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
- gospodarowanie nieruchomościami

Kierunek "Zarządzanie" posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Sylwetka absolwenta

Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na kierowniczych stanowiskach w organizacjach gospodarczych, handlowych i finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W programie studiów realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, nauk ilościowych, rachunkowości, prawa cywilnego, handlowego, pracy, teorii i metod nowoczesnego zarządzania różnorodnych aspektów integracji europejskiej. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz informatyka. Program studiów obejmuje również analizę finansową, teorię pieniądza i politykę pieniężną, ochronę środowiska, biznes plan, prognozowanie procesów gospodarczych, symulację strategii marketingowych, planowanie przestrzenne, itp.

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzę specjalistyczną z różnorodnych dziedzin, pozwalającą na wykorzystanie jej w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemów związanych z realizacjią funkcji, procesów oraz działań w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach.

Twoja kariera

Absolwent kierunku Zarządzanie może pracować jako:

- menedżer w przedsiębiorstwach i instytucjach, organizacjach non profit,
- jednostkach administracji publicznej różnych szczebli,
- prywatny przedsiębiorca prowadzących własną działalność gospodarczą,
- projektant systemów organizacji i zarządzania,
- analityk procesów gospodarczych,
- specjalista w organach zarządzających przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
czynny:

poniedziałek: 8:00 -15:00
wtorek: 8:00 -15:00
środa: 8:00 -15:00
czwartek: 8:00 -15:00
piątek: 8:00 -15:00
sobota: 8:00 -15:00
niedziela: nieczynny

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1
tel. (24) 36 64 100 lub 36 64 150
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl

Sekretariat Wydziału
Płock, Al. Kilińskiego 12
(budynek A, pokój nr 44, I piętro)
tel. (24) 36 64 122

e-mail: zarzadzanie@wlodkowic.pl