Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka

Wydział: Wydział Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:
- programowanie i bazy danych
- inżynieria technik komputerowych
- sieci komputerowe i teleinformatyka
- aplikacje internetowe i mobilne

Na Wydziale Informatyki prowadzone są studia:
w formie stacjonarnej
trzyipółletnie studia I stopnia (inżynierskie)
w formie niestacjonarnej
trzyipółletnie studia I stopnia (inżynierskie)

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Informacje ogólne:

Dyplom na kierunku Informatyka potwierdza uzyskanie nowoczesnego i wszechstronnego wykształcenia inżynierskiego w zakresie informatyki obejmującego umiejętności praktyczne uzyskiwane na zajęciach laboratoryjnych i projektowych oraz biegłą znajomość języka angielskiego.

Absolwenci na kierunku Informatyka to:

- inżynierowie z zakresu diagnostyki komputerów i urządzeń cyfrowych
- specjaliści w dziedzinie wdrożeń, budowy i eksploatacji systemów komputerowych i sieci
- inżynierowie potrafiący projektować i zarządzać sieciami teleinformatycznymi
- specjaliści w zakresie zastosowań nowoczesnych metod programowania
- programiści aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych

Studenci mają do dyspozycji nowoczesne pracownie komputerowe i laboratoria przedmiotowe wyposażone zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi oraz normami bezpieczeństwa i zasadami ergonomii.

Absolwent inżynierskich studiów informatycznych:

- Posiada wiedzę z zakresu: budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych.
- Posiada umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
- Zna zasady budowy i diagnostyki współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących.
- Uzyskuje wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, multimediów i komunikacji człowiek-komputer.
- Posiada wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania i implementacji aplikacji internetowych oraz programowania urządzeń mobilnych (smartfony)

Ponadto absolwenci uzyskują dodatkową wiedzę i umiejętności w zależności od wybranej specjalności:

Inżynieria technik komputerowych:
Program specjalności zapewnia wykształcenie w dziedzinie diagnostyki i eksploatacji komputerów oraz urządzeń i systemów cyfrowych. Ponadto absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę i kompetencje w zakresie projektowania, eksploatacji i zarządzania sieci lokalnych i rozległych. Absolwent potrafi opracować projekty sieci dla nowych lokalizacji i specyfikację dotyczącą przebiegu migracji i integracji sieci.

Aplikacje internetowe i mobilne
W ramach specjalności student uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji sieci lokalnych i rozległych ze szczególnym uwzględnieniem systemów teleinformatycznych. Ponadto uzyskuje kompetencje z zakresu projektowania, implementacji i wdrożeń systemów internetowych i mobilnych zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i języków programowania oraz otrzymuje rozległą wiedzę z dziedziny technologii stosowanych w sieciach bezprzewodowych. Dodatkowo absolwenci posiadają umiejętności praktyczne z zakresu eksploatacji, konserwacji i rozbudowy internetowych systemów stacjonarnych jak i platform mobilnych.

Sieci komputerowe i teleinformatyka
Absolwenci uzyskują wiedzę i kompetencje w dziedzinie projektowania, budowy i zarządzania sieciami komputerowymi. Ponadto absolwent posiada umiejętności w zakresie wdrożeń budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych.

Programowanie i bazy danych
Specjalność przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów
z dziedziny programowania komputerów. Absolwent posiada wiedzę o nowoczesnych narzędziach programistycznych i metodach posługiwania się nimi ze szczególnym uwzględnieniem systemów baz danych. Otrzymuje umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w każdej z faz cyklu wytwarzania oprogramowania: od sformułowania problemu, poprzez sporządzenie specyfikacji, opracowanie projektu, budowę kodu programu, testowanie aplikacji, sporządzenie dokumentacji do uruchomienia, aktualizacji i konserwacji systemu informatycznego.
W zależności od specjalności absolwent może znaleźć zatrudnienie jako projektant analityk i programista systemów informatycznych zarządzania, programista aplikacji internetowych i mobilnych, projektant, operator oraz serwisant komputerów, sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych.

Twoja kariera

Do dyspozycji oddajemy nowoczesne pracownie komputerowe i laboratoria przedmiotowe, wyposażone zgodnie z trendami rozwojowymi, normami bezpieczeństwa i zasadami ergonomii.

Absolwenci Wydziału informatyki będą mogli podjąć zatrudnienie m.in. w:
- firmach, zajmując się projektowaniem stron www, portali internetowych oraz systemów teleinformatycznych
- firmach, zajmując się wdrażaniem nowych rozwiązań z dziedziny e-biznesu, pozwalających sprawniej prowadzić działalność gospodarczą zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej
- organizacjach, zajmując się systemami informatycznymi, z zastosowaniem internetowych technologii portalowych wspomagającymi zarządzanie
- firmach świadczących usługi internetowe, które oferują nowe obszary działania i pozyskiwania nowych kontrahentów, projektowanie serwisów www i portali korporacyjnych,
- firmach obsługujących sieci mobilnej telefonii cyfrowej, zajmując się kreowaniem i wdrażaniem nowych usług,
- firmach konsultingowych, odpowiadając za doradztwo i prognozowanie zmian w takich branżach, jak teleinformatyka, telekomunikacja czy też media internetowe;
- agendach rządowych, urzędach administracji i instytucjach społecznych i edukacyjnych, zajmujących się zadaniami z dziedziny internetyzacji i cyfryzacji
- w firmach specjalizujących się w zakresie usług serwisowych sieci i systemów komputerowych
- w przedsiębiorstwach wdrażających oraz zajmujących się serwisem urządzeń cyfrowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
czynny:

poniedziałek: 8:00 -15:00
wtorek: 8:00 -15:00
środa: 8:00 -15:00
czwartek: 8:00 -15:00
piątek: 8:00 -15:00
sobota: 8:00 -15:00
niedziela: nieczynny

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1
tel. (24) 36 64 100 lub 36 64 150
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl


Sekretariat Wydziału
Płock, Al. Kilińskiego 12
(budynek A, pokój nr 41, I piętro)
tel. (024) 36 64 128
e-mail: informatyka@wlodkowic.pl